Fylkesårsmøtet 2024

Fylkesårsmøtet gjennomføres 24. og 25. februar sammen med Telemark SV på Quality Grand hotell i Larvik.

Møtet starter lørdag kl 10:30, registrering fra kl 10:00

Årsmøtetpapirene legges ut her fortløpende og linker til endringsforslag på de ulike sakene. Frist for innsending av saker til årsmøtet: 1. februar. Forberedende redaksjonskomites innstilling til uttalelser legges ut 8. februar.

Frist for endringsforslag til de ulke sakene er 18 februar. Du finner link til skjema for endringsforslag under de ulike sakene. Innsendte endringsforslag legges ut 21 februar.

Godt årsmøte!

1.0 Konstituering

Her finner du foreløpig forslag til konstituering inkludert tidsplan for møtet. Det vil komme oppdateringer på fylkesstyrets innstillinger til referenter og redaksjonskomiteer. Dokumentet er oppdatert pr 08.02.24.

Last ned sak 1. konstituering

2.0 Beretninger og regnskap

2.1 Fylkesstyrets beretning

Last ned fylkesstyrets beretning

2.5 Resultatregnskap Vestfold

Dette er foreløpig regnskap, med forbehold om endringer etter revisors gjennomgang.

Last ned resultat 2023 vsv

2.5 Kommentar til regnskap fra regnskapsrådgiver

Last ned kommentarer til regnskap 2023

3.0 Arbeidsplan 2024-2027 m/Budsjett

Arbeidsplan 2024-2027, m/budsjett

Last ned arbeidsplan vestfold sv

Årshjul 2024-2027

Vedlegg til arbeidsplanen

Last ned Årshjul vestfold sv 24-27

Endringsforslag til Arbeidsplan m/budsjett

Her finner du skjema for endringsforslag til arbeidsplanen: https://forms.office.com/e/b8DwwzwgrN

4.0 Uttalelser

Innkomne endringsforslag uttalelser

Forberedende redaksjonskomites innstilling

Vi har hatt en forberedende redaksjonskomite som har gjennomgått innkomne uttalelser og innstilt på behandlingen av disse. Nedenfor finner du forbedrende redaksjonskomites innstilling. Du finner også link for endringsforslag til uttalelsene, og du finner de uttalelsene som er sendt inn og behandlet av komiteen (innkomne uttalelser).

Redaksjonskomiteens innstilling

Last ned innstilling uttalelser

U3: Voldsutsatte kvinner

Last ned u3 – voldsutsatte kvinner

RED2: Oslofjorden

Last ned red2_oslofjorden

Endringsforslag til redaksjonskomiteens innstilling på uttalelser

Her finner du skjema for endringsforslag til uttalelser: https://forms.office.com/e/srqbtvPmZp

Innkomne uttalelser

Her finner du uttalelsene som er sendt inn, inkludert de redaksjonskomiteen har avvist å behandle og uttalelsene som redaksjonskomiteen har endret.

U3: Voldsutsatte kvinner, AJM

Last ned u3 – voldsutsatte kvinner

U4: USN, flere

Last ned u4 usn

U5: Oslofjorden, flere

Last ned u5 – oslofjorden

U6: Nærskole, KES

Last ned u6 – nærskole

U7: Energibruk, HIN

Last ned u7 – energibruk

5.0 Vedtektsendringer

Innkommet forslag til vedtektsendringer

Last ned innkommet forslag – vedtektsendringer

Endringsforslag til vedtekter, nominasjonsprosess og annet

Her finner du skjema for endringsforslag til vedtekter, nominasjonsprosess og annet (uttalelser og arbeidsplan/budsjett har eget skjema). https://forms.office.com/e/AWAFuaDE6Z

6.0 Nominasjonsprosess

7.0 Valg

Fylkesstyrets innstilling

Last ned 7.0 fylkesstyret innstilling

Annet

Møteplan for 2024 finner du her: https://vestfold.sv.no/hva-skjer/